Laatste nieuws

                           DAGBESTEDING OP MAAT

Er zijn plekken waar je echt met de kwetsbaarheid en verscheidenheid van mensen wordt geconfronteerd. In zorgboerderij Vredesbest in Assendelft levert BC Works dagbesteding op maat voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking. Ook komen er jongeren uit de jeugdzorg of van school met een leerontzegging. Linda van den Berg en Paul Constant zijn enige jaren geleden met deze dagbestedingplek begonnen. De laatste zit tegenover mij zal wat meer vertellen over deze zorg.

Ondertussen trekt een jongen met hulp een overall aan en mag een paar bijpassende laarzen uitzoeken. Je merkt dat hij blij is dat hij aan de slag kan. Bij de rondleiding laat hij trots de tuin zien waar hij werkt. Hij kijkt naar de paarden in de wei. Op de vraag of hij erop zou willen zitten komt het antwoord met een glimlach : ‘ik ben bang dat ik eraf val’. Ik zie een meisje op zoek naar een doosje om eieren te verzamelen bij de kippen. Structuur en dus bezigheden lijken een magisch recept.  

Uit de woorden van Paul blijkt een grote betrokkenheid en zowel hij als Linda hebben een ruime ervaring. Een houtwerkplaats en een moestuin maken deel uit van het activiteitenprogramma. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij klusjes op de boerderij, zoals verzorging van schapen en kippen. Het in detail kijken naar de interesse die iemand heeft en of hij of zij in de groep past, is een belangrijk onderdeel.

Aan tafel tijdens het gesprek worden de contouren zichtbaar van een categorie jongeren die moeilijk nog ergens terecht kan. De stroom uit het onderwijs neemt toe.

Deze groep met een zogenaamde leerontzegging is niet meer op school te handhaven. De inspectie verleent dan een ontheffing aan iemand die niet meer aan het reguliere onderwijs kan deelnemen. Dan begint ook een moeilijke weg of en waar een plek kan worden gevonden. Hier in de boerderij gaat het in ieder geval om een individuele benadering. Hoewel schaalvergroting teneinde kosten te drukken meer algemeen in beeld komt, kan dit voor het individu negatieve gevolgen hebben. Men kijkt dan bijvoorbeeld minder kritisch naar de persoon. Door de kleinschaligheid, waar hier voor is gekozen, is het daadwerkelijk mogelijk het sociale gedrag te veranderen. Mensen zijn zeer divers en ook dat pleit voor zorg op maat. Door een dynamische omgeving kunnen vaardigheden gemakkelijker worden aangeleerd.

Paul is een voorstander van een verschuiving naar de microbenadering.

Veelal weten mensen niet dat deze soort dagbesteding bestaat . Netwerken is het devies om meer bekendheid te krijgen.

Het is ook hier duidelijk dat de maatschappij in feite op werkelijk alle fronten aan grote verandering onderhevig is. Geldgedreven ‘oplossingen’, waarbij welzijn dikwijls in het gedrang komt. De mens wordt hieraan als het ware ondergeschikt gemaakt. 

‘Er wordt teveel politiek bedreven in plaats van te kijken naar de menselijke benadering en te zorgen voor een werkelijke oplossing’. Het is een uitspraak die ik kan onderschrijven, maar wordt nog eens bevestigd door bizarre gevallen. Een vrouw heeft dagbesteding in een gemeente, die gaat reorganiseren. Men sluit de faciliteit en zij moet naar een andere stad. Nu blijken echter de taxikosten te hoog en dus loopt het systeem hier vast.

De dagbesteding in Assendelft wordt betaald via de PGB’s van de deelnemers. Dit jonge en kwetsbare bedrijf heeft door de bekende problemen drie maanden geen geld ontvangen. Er komen steeds meer verhalen van mensen die het systeem niet begrijpen. Het is de onzekerheid die zorgt dat de onrust toeneemt.

16. jun, 2015